1. Задворняк І., Костробій П., Маркович Б. Двочастинкова кореляційна функція «густина–густина» напівобмеженого металу: вплив зовнішнього електричного поля // Фізико–математичне моделювання та інформаційні технології. –2011. –В.14. –С.63–72.

2. Задворняк І., Маркович Б. Дослідження впливу зовнішнього електричного поля на електронну структуру напівобмеженого металу // Фізико–математичне моделювання та інформаційні технології. –2013. –В.17. –С.5–15.

3. Задворняк І., Маркович Б. Ефективний потенцiал мiжелектронної взаємодiї для напiвобмеженого електронного газу з врахуванням поправки на локальне поле // Укр. фіз. журн. –2014. –Т.59, №11. –С.1108–1114.