Список тез доповідей:

 1. Костробій П. П., Маркович Б. М., Задворняк І. М. Вплив підкладу на ефективний потенціал міжелектронної взаємодії в металевій плівці // Міжнародна наукова конференція “Фізика конденсованих систем та прикладне матеріалознавство” (Львів, 11–13 жовтня 2007). Тези доповідей. –2007. –С.22.
 2. Костробій П. П., Маркович Б. М., Задворняк І. М. Ефективний потенціал міжелектронної взаємодії в металевій плівці: вплив підкладу // Шоста відкрита наукова конференція професорсько–викладацького складу Інституту прикладної математики та фундаментальних наук (Львів, 11–13 жовтня 2007). Тези доповідей. –Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2007. –С.58.
 3. Костробій П. П., Маркович Б. М., Задворняк І. М. Моделювання потенціалу міжелектронної взаємодiї в тонкій адсорбованій на поверхні металу плівці // Обчислювальна математика і математичні проблеми механіки (Львів, 31 серпня – 4 вересня 2009). Тези доповідей. –Львів: Інститут прикладних проблем механіки і математики, 2009. –С.280–282.
 4. Костробій П. П., Маркович Б. М., Задворняк І. М. Моделювання кореляційної функції для випадку поверхневого потенціалу скінченої величини // Восьма відкрита наукова конференція професорсько-викладацького складу Інституту прикладної математики та фундаментальних наук (Львів, 12-13 листопада 2009). Тези доповідей. –Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009. –С.40.
 5. Костробій П., Маркович Б., Задворняк І. М. Дослідження двочастинкової кореляційної функції «rустина-rустина» з врахуванням кулонівської взаємодії // Дев’ята відкрита наукова конференція професорсько-викладацького складу Інституту прикладної математики та фундаментальних наук (Львів, 17-18 листопада 2010). Тези доповідей. –Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2010. –С.44.
 6. Костробій П., Маркович Б., Задворняк І. М. Знаходження двочастинкової кореляційної функції для напівобмеженого металу в ідеальному випадку // Другий міжнародний молодіжний фестиваль науки, Комп'ютерні науки та інженерія (Львів, 25-27 листопада 2010). Матеріали VI Міжнародної конференції молодих вчених CSE-2010. –Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2010. –С.200-201.
 7. Markovych B. M., Zadvornyak I. M. Calculation of two-particle correlator of spacebounded metal // Abstracts of Conference of young scientists “Modern problems of theoretical physics” (Kyiv, December 22-24, 2010). –Kyiv, 2010. –P.118.
 8. Kostrobij P. P., Markovych B. M., Zadvornyak I. M. Two-particle electron correlation function of semi-infinite jellium // The 36-th Conference of the Middle European Cooperation in Statistical Physics: Programme and abstracts (5-7 April 2011, Lviv, Ukraine). –Lviv, 2011. –P.P114.
 9. Костробій П. П., Маркович Б. М., Задворняк І. Дослідження взаємодії між електронами в напівобмеженому металі // ХІ Всеукраїнська школа-семінар та Конкурс молодих вчених зі статистичної фізики та теорії конденсованої речовини – 2011, Львів, 1–3 червня 2011 р. Iнститут фізики конденсованих систем НАН Украіни. Проrрама та тези. –Львів, 2011. –С.Д2.
 10. Костробій П., Маркович Б., Задворняк І. Дослідження впливу зовнішнього електричного поля на парний ефективний потенціал міжелектронної взаємодії в напівобмеженому металі // Третій міжнародний молодіжний фестиваль науки, Комп'ютерні науки та інженерія (Львів, 24-26 листопада 2011). Матеріали V Міжнародної конференції молодих вчених CSE-2011. –Львів: Видавництво НУ “Львівська політехніка”, 2011. –С.176-177.
 11. Маркович Б., Задворняк І. Дослідження впливу зовнішнього електричного поля на унарну функцію розподілу електронів в напівобмеженому металі // 10-та Відкрита наукова конференція ІМФН (Львів, 17–18 травня 2012). Збірник матеріалів та програма конференції. –Львів: Видавництво НУ “Львівська політехніка”, 2012. –С.B3.
 12. Костробій П., Маркович Б., Задворняк І. Дослідження впливу зовнішнього електричного поля на напівобмежений метал // VIII International Conference ­POROUS МАТЕRIALS: Theory and Experiment (INTERPOR' 12) (18-22 September 2012, Lviv­-Briukhovychi, Ukraine). – Lviv­-Briukhovychi, 2012. –P.71.
 13. Маркович Б. М., Задворняк І. М. Дослідження електронної густини напівобмеженого металу в умовах накладання зовнішнього електричного поля // 11-та Відкрита наукова конференція ІМФН (Львів, 13–14 червня 2013). Збірник матеріалів та програма конференції. –Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2013. –С.87–88.
 14. Markovych B. M., Zadvornyak I. M. An effective potential of electron-electron interaction in semi-infinity electron gas taking into account the local field approximation // Program & Abstracts of V Young Scientists Conference “Problems of Theoretical Physics” (Kyiv, December 24-27, 2013). –Kyiv, 2013. –P.105.
 15. Petro Kostrobij, Bogdan Markovych, Ivan Zadvorniak. Investigation the influence of external static electric field on semibounded metal // XIIth International Conference “Modern problems of radio engineering, telecommunications, and computer science” (February 25 – March 1, 2014, Lviv-Slavske, Ukraine).
 16. Markovych B.M., Zadvorniak I.M. Investigation the influence of external static electric field on semi-infinity electron gas // X International conference “Electronics and applied physics” (October, 22-25, 2014, Kyiv, Ukraine).